ECOVOTE.EU De samlede stemmer bag bæredygtighed
Hvad vi er blevet enige om
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte lige nu 37.674
Log ind
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Bidrag
Friends of Earth Servernoter:
Her opsamles
 
Vores bæredygtige udgangspunkter:

 • Vi erkender, at vi har ansvaret for de næste generationers livsgrundlag og kvaliteten heraf.
   
 • Alt i naturen er vores fælles livsgrundlag – luften, jorden, vandet – er fælles anliggende og ansvar.
  Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.

 • Alt hvad vi har fælles gavn af i samfundet – energinetværk, transportnet, samfundets bygninger, institutioner, pengevæsen og så videre – er fælles anliggende og ansvar.
  Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.

 • Alt hvad hver enkelt skaber i de fælles rammer – sit livsindhold, sin bolig, sit arbejde – er et individuelt anliggende.
  Det forholder og skaber den enkelte på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, så det sker uden at begrænse andres muligheder for livsudfoldelse og i overensstemmelse med alt hvad der er fælles med andre.


Mål vi har diskutere og er blevet enige om:
17 Oktober 09:
Land/Dyrket areal/Dyrehold/bier
Mål: Der skal udformes en plan for biavl i Danmark
2 November 09:
Land/Dyrket areal/Dyrehold
Mål: Dyrehold begrænses så det svarer til forbrug i DK.

Midler vi har diskutere og er blevet enige om - for at nå målene:

22 Oktober 09:
Land/Dyrket areal/Dyrehold/bier
Middel: Brug af sprøjtegifte i haver, og alle områder udenfor dyrkning stoppes.
14 November 09:
Land/Dyrket areal/Dyrehold/bier
Middel: Giftsprøjtning ophører på længere sigt, når alt landbrug i Danmark er økologisk - indtil da skal nuværende forbrug reduceres med 15 % om året


Aktuelle forslag der diskuteres:
Mål: 10 % af landbrugsarealerne skal overgå til økologisk drift eller nedlægges - hvert år.

Forslaget løber til:
3 December 2009

Deltag i denne debat
Middel: Jagerfly for 40 mia.kr. opgives.
(svarende til 8.000kr. fra hver af os) - pengene skal i stedet anvendes til opbygning af et intelligent energinetværk så infrastrukturen bag rationel brug af VE gøres mulig.

Forslaget løber til:
18 December 2009

Deltag i denne debat
Mål: 15% af Svineproduktionen omlægges til økologisk drift - hvert år, samtidig med at den samlede produktion reduceres til 5 mio svin over de næste 5 år.

Forslaget løber til:
14 Januar 2010

Deltag i denne debat
Middel: Økologiske landbrugsprodukter fritages for moms.

Forslaget løber til:
22 Januar 2010

Deltag i denne debat
Middel: Befordringsfradragene reduceres med 1/5 eller benzinafgiften øges med 3 kr./liter hvert år - indtægten bruges til indføreslse af gratis offentlig transport.

Forslaget løber til:
28 Januar 2010

Deltag i denne debat

Du skal være logget ind for at deltage i diskussionerne.

Du får et login, når du har tilmeldt dig som deltager

Forslag til emner, der skal samles viden om og diskuteres:
Fiskebestandene i verdenshavene er ved at blive ødelagt - lad os samle viden og videoer (om bl.a. rovfiskeriet af tun) så vi kan finde ud af hvad der bør gøres.

Forslaget er indsendt:
3 December 2008

Indsend viden og materiale om emnet - og deltag i udviklingen

 

 
s