ECOVOTE.EU Vores samlede stemmer bag bæredygtighed
Inspirationer - Links
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte lige nu 37.674
Log ind
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Bidrag
Bæredygtigheds eksempler Links DATA SAMLING Artikler og medie Citater Bøger, film og musik You-Tube, Facebook, Twitter, Wave Vores økonomi
Indsend forslag til link om:
Generelt og organisationer:

(skriv linket og en kort beskrivelse)
  send
Indsend forslag til link om:
Emne:

(skriv linket og en kort beskrivelse)
  send
 
Links - oversigt
generelle:
- Økologi - Bæredygtighed

- Levende Hav:

- Bæredygtig landjord

- Ren luft - atmosfæren

- Bæredygtig samfunds opbygning og produktion

- Levende, bæredygtigt demokrati

- Inspirationer og gode tegn

- Miljøbevægelser - danske

- Miljøbevægelser -  udenlandske

- 1 ton mindre

- Musik og videoer

- Relevant, folkelig organisering

- Andre relevante

- Miljøministerier og -institutioner

- Se også øko-nets links og adressedatabase
www.eco-net.dk/


Økologi - Bæredygtighed:

 1. Økologisk Landsforening  - fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugereom udvikling af den økologiske produktion af fødevarer
 2. Det Økologiske Råd  
 3. European Environmental Bureau - Europæisk miljø paraplyorganisation med ca. 130 medlemmer i Europa, herunder Det økologiske Råd
 4. Øko-net. Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - Formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi
 5. Øko-info  drives af foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
 6. ØkoWeb Danmark - økologi, mad, miljø, jordbrug. Nyheder, foreninger, firmaer, fakta
 7. Øko-net – græsrodsudveksling af viden og initiativer.
 8. Portalen for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
 9. LCA-Center -  Dansk Livscyklusvurdering
 10. Økologiens Hus
 11. http://www.comeonsense.dk/ Om at ændre vores adfærd, tankegang og samfund
 12.  

Levende Hav:

 1. Landsforeningen Levende Hav 
 2. http://www.algalita.org/ Californisk uafhængig havundersøgelses gruppe
 3.  

 

Bæredygtig landjord:

 1. LøS - Landsforeningen for økoSamfund
 2. Landbrugslauget - Foreningen arbejder for etablering af en forbrugerejet andelsgård, hvor forbrugerne selv, direkte køber andel(-e) i en økologisk gård
 3. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

 

Ren luft - atmosfæren:

 1. NOAH om energi  http://www.noah.dk/energi/index.html
 2. Global-Klima.org
 3. NOAH om klima  http://klima-sos.dk/
 4. http://www.klimadebat.dk/drivhuseffekt-.php Dansk Forum om klimaændringer
 5. http://www.globalopvarmning.dk/ Samling af viden, oplysning og aktiviteter
 6. http://www.global-opvarmning.dk/ Web Blok om Global Opvarmning med links til andre blok’s
 7. http://www.drivhus.dk/ Samling af viden om drivhuseffekten og alternativ energiforsyning
 8. http://globalopvarmning.com/ TV2 om klima
 9. Peoples Climate Action – ngo netværk – dansk
 10. www.shutitdown.dk  – for
  lukning af det kulfyrede Amagerværk
 11. Climate Action Network, CAN-Europe - europæisk paraplyorganisation der arbejder med klima- og energispørgsmål
 12. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 13. M.I.T.- selv uden metan fra permafrostens optøning vil stige mere end forventet.
 14. CCS- diskussionen i Danmark
 15. CO2 losseplads i Nordjylland ?

 

Bæredygtig samfunds opbygning og produktion:

 1. www.vuggetilvugge.dk
 2. http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm Vugge til vugge’s internationale site
 3. Organic-denmark - udstillingsvindue for danske virksomheder, som eksporterer økologiske produkter til udlandet
 4. http://a21.dk/blog/2008/08/21/dokumentar-om-cradle-to-cradle-waste-food/
  C2C video
 5. http://www.damanhur.org/
 6. Transport & Environment - europæisk paraplyorganisation der støtter bæredygtig transport
 7. RUF = Rapid Urban Flexible

Levende, bæredygtigt demokrati:

 1. www.vuggetilvugge.dk  Den danske gren af Cradle-to-cradle

1 ton mindre:

 1. http://www.1tonmindre.dk/ Energiministeriets utilstrækkelige kampagne
  (burde være 1ton.dk – et ledigt domaine)

Musik og videoer:

 1. Al Gore
 2. Cradle to Cradle
 3. http://www.home-2009.com/us/index.html

Relevant, folkelig organisering:

 

Links -
generelt og organisationer:

 

Miljøbevægelser - danske:

 1. Danmarks Naturfredningsforening
 2. NOAH  http://www.noah.dk/
 3. OVE - Organisationen for Vedvarende Energi
 4. Klimabevægelsen
 5. Energibevægelsen OOA
 6. Greenpeace Danmark
 7. Verdensnaturfonden – danske afdeling
 8. LøS - Landsforeningen for økoSamfund
 9. Landsforeningen Levende Hav 
 10. Samvirkende Energi- og Miljøkontorer  - Gratis vejledning i energi- og miljøspørgsmål
 11. http://www.greenpeace.org/denmark/kampagner/
  klima/kyoto-protokollen
 12. Agenda 21: (en 300 siders plan for at opnå en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, der blev vedtaget på FN's konference for miljø og udvikling i Rio)
 13. http://a21.dk/blog/agenda-21/
 14. http://a21.dk/blog/2008/08/22/projekt-zero-bremset-af-velfaerdsministeriet/
 15. http://a21.dk/blog/2008/11/15/hvor-store-co2-reduktioner-skal-der-til/comment-page-1/#comment-7347
 16. Nepenthes - bl.a. bevarelse af regnskoven
 17. Center for Bio-diversitet  Informationscenter for
  beskyttelse af bio-diversitet
 18. Burning Panda 
 19. Generation K – www.natur-og-ungdom.dk
 20. Grøn Agenda – en tværfaglig studenter organisation
 21. Penguin Army

Miljøbevægelser -  udenlandske:

 1. http://www.plenty.org/ Om deling af ressourcerne
 2. Friends of the Earth International
  Friends of the Earth - Europa
  Friends of the Earth - USA
  Friends of the Earth - UK
 3. Greenpeace International
 4. Transport & Environment - europæisk
  paraplyorganisation der støtter bæredygtig transport
 5. Union of Concerned Scientists
 6. http://www.campaigncc.org/  Klimakampagne – fælles organisation
 7. http://climatechangeaction.blogspot.com/
 8. http://www.climnet.org/
 9. www.noe21.org - Noé 21 er en lille organisation fra Schweiz, der arbejder med miljøøkonomiske problemstillinger. Se deres film om fordele ved en grøn skattereform.
 10. Union of Concerned Scientists
 11. Earthlife Africa
 12. Environment Canada
 13. Pesticide Action Network
 14. Transition Towns
 15. Global Ecovillage Network
 16. GoodPlanet.org

Andre relevante:

 1. http://www.dmi.dk/dmi/index/viden.htm
 2. http://www.europa-kommissionen.dk/eu-politik/noegleomraader/miljoe/klimastrategi/footprint/
 3. www.windpower.org
 4. Danmarks Miljøundersøgelser
 5. EnergiStyrelsen
 6. http://www.globalemiljoe.dk/flash/drivhuset/flashed.htm
 7. http://www.socialister.dk/emner/klima/
 8. Alt-om-økologi http://www.dcue.dk/
 9. Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger
 10. Landbrugslauget - Foreningen arbejder for etablering af en forbrugerejet andelsgård, hvor forbrugerne selv,
  direkte køber andel(-e) i en økologisk gård
 11. Landssammenslutningen af Grønne Familier - En grøn forbrugerbevægelse med lokale aktiviteter i hele landet
 12. Landsforeningen for økologisk Landboturisme - Dansk økologisk landboturisme – bondegårdsferier
 13. Landsforeningen Praktisk økologi - Læs nyheder, artikler,
  få gode råd til haven - året rundt
 14. Engodsag.dk - Støt gratis velgørenheds- og miljøorganisationer når du handler på nettet.
 15. Danmarks Aktive Forbrugere
 16. Samvirkende Energi- og Miljøkontorer  - Gratis vejledning i energi- og miljøspørgsmål
 17. Transport & Environment - europæisk paraplyorganisation
  der støtter bæredygtig transport
 18. Verdensnaturfonden - Denne side indeholder alt om WWF
 19. Økologisk Landsforening  - fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugereom udvikling af den økologiske produktion af fødevarer
 20. Øko-net. Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - Formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi
 21. ØkoWeb Danmark - økologi, mad, miljø, jordbrug. Nyheder, foreninger, firmaer, fakta
 22. Verdensborger.dk - Global vinkel på miljø. Her finder du bl.a. undervisningsmaterialer
 23. 92-gruppen - Et samarbejde mellem 18 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som arbejder aktivt med opfølgningen af FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro, 1992. 
 24. Europæisk Miljønyt - Der orienteres hver måned om de aktuelle tiltag inden for EU’s miljøpolitik.
 25. Danske Kirkers RådsKlimagruppe – www.gronkirke.dk
 26. Folkekirkens Nødhjælp . www.noedhjaelp.dk
 27.  

 


Miljøministerier og -institutioner

 1. Miljøministeriet
 2. Miljøstyrelsen
 3. Skov- og Naturstyrelsen
 4. Danmarks Miljøundersøgelser
 5. Det Europæiske Miljøagentur
 6. Folketingets information
 7. EU information
 8. US EPA Environmental Protection Agency
 9.  USDA Department of Agriculture
 10. Eco-innovation – Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor danske virksomheder og iværksættere med grønne produkter eller ideer får en bedre indgang på nettet til gode råd om miljøeffektiv teknologi.
 11. DMU Danmarks Miljøundersøgelser 
 12. Naturrådet 
 13. Skov og Naturstyrelsen 
 14. Teknologi Rådet 
 15. Videncenter for Affald
 16. Intergovernmental Panel on Climate Change
 17. Naturrådet – nedlagt af regeringen 2002
 18. Det Etiske Råd

For yderligere grønne links se  øko-nets links og adressedatabase

 

Links - om ECOVOTE emner:

Websider med oplysninger:

 1. www.videnskab.dk - om Klima

01-01-01-06-bier
Bier skrives i mandtal

Tjeklisten over verdens ier: ITIS - World Bee Checklist

Danmarks Biavlerforening

Wikipedia: Colony Collapse Disorder

Video fra Pollinator Partnership: Pollinators at risk (Bestøvere i fare)

GBIF: Global Biodiversity Information Facility