ECOVOTE.EU Vores samlede stemmer bag bæredygtighed
Inspirationer
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte lige nu 237.674
Log ind
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Bidrag
Bæredygtigheds eksempler Links DATA SAMLING Artikler og medie Citater Bøger, film og musik You-Tube, Facebook, Twitter, Wave Vores økonomi
 
Foreløbig indskrivning fra noter:

Horisont 3 September 09:
Klimaet bliver vildere.
Havene stiger, men vandet kommer ikke der, hvor der er brug for det.
75-250 millioner mennesker i Afrika kan blive ramt af tørke.
Der er mange ting, der ikke kan stoppes.
Har vi ret til at forsætte på vores børns bekostning?
Vi har ressourcerne: blot en del af jordens militærudgifter ville være nok.
Amager er nok oversvømmet i 2099.
7 meters havstigning hvis Grønland smelter.
Tørke i USA vil skabe kaos i fødevareproduktionen.
Det vil koste 1300 Mia kr. om året for global begrænsning af CO2 udslippene.
De lande, der ikke har skabt problemerne, er dem, der mærker konsekvenserne først og mest.
Krige bliver kosekvensen af klimaforandringerne, som eks. Sudan/ Dafur.
Militærfolk planlægger allerede at "hegne Vesten ind".
Klimatruslerne er et kæmpe sikkerhedsproblem.

40 % af CO" i DK kommer fra boligen3 graders temperaturstigning giver 25 meter højere vandstand i havene.
Der kommer flere meters havstigning i vores børns liv.

www.videnskab.dk:
Et vigtigt problem er den stats- og kultur benægtelser, der finder sted.

Næste generation vil se på os som forbrydere.
Vi lever i een stor fortrængning.


Globale data i filmen"Home":

70 % af iltproduktionen sker fra havenes alger.

1 % af havbunden er med koraller.

1/4 af Jordens befolkning bor og lever som for 1.000 år siden uden at bruge energi - det er flere end i alle rige lande tilsammen.

50 % af jordens befolkning dyrker landbrug - 3/4 gør det med hånden.

I løbet af de sidste 50 år er Joden blevet ændret mere end i alle foregående generationer.

50% af menneskerne bor i byerne.

Der er 3 mio. landmænd tilbage i USA - de producerer nok til 2 mia mennesker.

70 % af alt vandforbrug skaer i landbruget

3/4 af alle tidligere dyrkningssorter er forsvundet.

Vandforbrug til fødevarefremstilling pr. Kg:
- 1,300 liter for 1 kg kartofler
- 4.000 liter for 1 kg. ris
- 13.000 liter for 1 kg. oksekød.

Der er 900 mio biler i dag -hvis alle havde biler som os, ville der være 5 mia. bhiler.

20% af verdens befolkning forbruger 80 % af Jordens mineraler.

90 % af verde3ns handlen fragtes med skib, bl.a. med 500 mio. containere om året.

Fra 1950 til nu er fiskeriet steget fra 18 ti8l 100 mio. metriske tons om året.
3/4 af fiskebestandene er udtømt.

1/5 af Jordens befolkning har fisk som hovedernæring.

500 millioner menesker lever i ørkenlande - det er flere end i Europa.

Hver 10 naturlige flod når ikke længere havet - og der bliver 7 flere om året.
Coloradoflodens når ikke havet.

30 % af det vestlige indiens brønde er tørret ud.

2 milliarder mennesker rammes af vandmangel inden 2025.

6 % af landjorden er vådområder - de renser vandet i dets kredsløb.

99% af den soya, der er dyrket på de 20% af Amazonas regnskoven der er fjernet, bruges til de rige landes kvæg.

Papirforbruget i verden er 5-doblet på 15 år.

Eukalyptus til papir, soyabønner til kvæg og palmeolie til mennesker dyrkes i de fattige lande og forbruges i de rige land.

Påskeøen økosystem brød sammen som følge af overbefoldning og rovdrift.

Siden 1950 er Jordens befolkning 3-doblet.
Hver uge bliver vi 1 million flere.

2% af jordens befolkning ejer 50 % af Jordens rigdomme.

Vi fodre væksten som en ovn, der kræver mere og mere brændsel.

I 2050 kan 1/4 af arterne være truet eller er udryddet.
1/2 delen af alle pattedyr,
1/8 af alle fugle og
1/3 af alle padder er truet af udryddelse.

Arterne uddør med en hastighed, der er 1.000 gange hurtigere end naturens takt.

3/4 af fiskefarvandene er udtømte eller overfiskede.

30% af Nordpolens iskappe er forsvundet på 30 år.

Nordpolen alene rummer 20 % af alt ferskvand på jorden.
7 meter havstigning, hvis al is på Grønland smelter.
400.000 km3 smelter hvert år på Grønland og resulterer i 3 cm havstigning/ år.
(Andre siger 200.000 km2 om året)
Iskappen er blevet 40% tyndere på 40 år.

Desidste 15 års temperaturstigninger er de største nogensiden.

80% af Kilemanjaro gletcheren er forsvundet.

70% af menneskeheden bor ved kysterne.

1/2 af landbrugsjorden i Australien er påvirket.

Træerne rummer lige så meget CO2 somder findes i atmosfæren.
13 millioner HA skov forsvinder hvert år.

Methan har 20 gange CO2's virkning.

Vi bruger 12 gange så meget på militær som til U-landene.

40% af landbrugsjorden har allerede lidt skade.

50% af al dyrket bruges til dyrefoder og brændsel.

Antallet af klimaflygtninge anslås at blive 2-300 millioner i år 2050.

Vi har stadig 1/2 af skovene tilbage.

Mådehold, intelligens og fælleskab er vores eneste mulighed.

 

 

 

Foreløbig indskrivning fra noter:

TV-avisen kl.22, den 20 november 09:
Mærsk flåden udleder så meget CO2, at det svarer til 50% af Danmark's samlede CO2 udledning.

TV-avisen oktober 09:
Regeringers investeringer i Vedvarende Energi Forskning - opgjort pr. indbygger:

USA 17.000 kr.
Tyskland 5.200 kr.
Danmark 120 kr.

Siden 1900 er 80 % af gletcherne i Pyrenæerne forsvundet.Eksempel:
Data om landbruget i DK
Information 16 August 2010: ((Læs artiklen)
I 2008 lånte landmændene i gennemsnit 90 mio kr. - i døgnet.
Samtidig havde de et underskud på 17 mio kr. - i døgnet - selv om de samtidig modtog EU støtte på 23 mio kr. - i døgnet.

I dag er landbrugets gæld over 350 mia. kr. og dermed det mest forgældede landbrug i verden.

Samtidig viser stikprøvekontrolle at 4.800 ud af 14.230 heltidslandmænd for 2 år siden valutaspekulerede for tilsammen 4,5 mia kr.

Den ½ mia kr. landbruget i år har fået kommer oveni de 3,6 mia kr. de allerede har fået i skattelettelser - og de 80,3 mia kr. de har fået i landbrugsstøtte siden 2002.

Eco-stemmer's kommentar:
Landbrugets stigende gæld truer med en bank- og finanskrise, der er større end den som lige har været.
De 14.230 landmænds gæld svarer til ca. 50.000 kr per dansker !

Det vil koste 4,3 mia kr. at give hver industrielle landmand 300.000 kr. om året for at forlade landbruget.
Og da landbrugsstøtten i dag udgør 8 mia kr. fra Danmark + 8,4 mia kr. fra EU, vil der være 12 mia kr. om året til at støtte opbygningen af en økologisk omlægning.

Et bæredygtigt landbrug vil stoppe forureningen og ødelæggelsen af naturen og Danmark vil kunne leve op til de nationale og internationale aftaler om beskyttelse af natur, miljø, flora, fauna, grundvand og hav - hvilket vi ikke gør i dag.
Danmark kan ændre sig til at være et sundt land med flere skove til glæde for alle.
Og nutidens store miljøudgifter kan bruges til at betale på den gamle gæld.


Information 14 April 2010:

Regeringens landbrugspakke sænker skatten på produktionsjord med 500 mio kr. over 2 år.
Fra 2013 skal de forventede indtægter fra salg af kvælstofkvoter finiansiere 350 mio kr. af skattelettelsen men det er usikkert om kvælstofkvoterne bliver til noget.
Konsekvensen er, at jorden bliver dyrere, så det bliver sværere at opkøbe ineffektive landbrug og for nye landbrugere at etablere sig.

 


 

Alle data grupperes som på sitemap.