ECOVOTE.EU De samlede stemmer bag bæredygtighed
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte lige nu 37.674
Log ind
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Bidrag
 
Tilmelding og hvad man kan gøre:

Alle, der går ind for grundprincipperne tilmelder sig som støtter.
Opgives e-mail adresse modtages nyhedsbreve.
Opgives mobilnummer, er man klar til SMS kæder
Opgives postnummer kan man blive oplyst om hvem, der er i samme område, så lokale grupper kan dannes.

- hver især føler afmagt, fordi det er så begrænset, hvad vi kan gøre – både fordi vi står alene og fordi vi er låst til at få hver dag til at fungere på betingelserne lige her og nu.


 
tekster:

- Vi kan samarbejde fri for fortidens fordomme – og tænke forfra på ny. - Vi kan løbende skaffe os mere viden og indsigt. - Vi kan sammen finde ud af hvad vi er enige om hvad der nødvendigvis skal til og hvordan vi kan opnå det i fælles ansvarlighed overfor det fælles livsgrundlag og i respekt for hinandens udfoldelsesmuligheder. - Vi kan organisere vores samarbejde mod et bæredygtigt samfund i en sund verden. - Vi kan komme til at opleve glæden ved at det meningsfulde i at gøre, hvad vi hver især kan, ved at slippe afmagten og ved at skabe en ny verden sammen med andre. Hvert lille skridt i retning af overlevelse og glæde vil give følelsen af selv at leve og gøre det for de næste generationers livsgrundlag.


Vi kan gøre flere ting samtidig.
- Selvfølgelig skal vi forsætte med at indrette vores hverdag så bæredygtigt som muligt.
- Vi organiserer os i et netværk på basis af internettet. - Vi udvikler sammen vores organisation, vores beslutninger og vores handlingsmuligheder.
- Alle bestræber sig på at skaffe mere viden – og dele den.
- Når vi som vanddråber samles i pytter der bliver til vandløb bruger vi kraften til at lægge pres på politikere og institutioner for at få dem til at skifte retning.
- Når vi bliver til floder, får vi opbygget eksperimentelle områder og får gennemført strukturelle ændringer.

Hvordan vi kan organisere os.
- Internettet og websider er grundlaget for organisering.
- Alle, der går ind for grundprincipperne tilmelder sig som støtter.
Opgives e-mail adresse modtages nyhedsbreve. Opgives mobilnummer, er man klar til SMS kæder
Opgives postnummer bliver man oplyst om hvem, der er i samme område, så lokale grupper kan dannes.
- Alle kan følge dem den fælles debat, udvikling og forslag til konkrete holdninger og handlinger.
- Alle, der er tilmeldt får et password, som giver adgang til at kommer med forslag og indlæg.
- Alle, der har opgivet e-mail adresse, kan diskutere forslag til fælles holdninger, konkrete krav og handlinger.
- Et forslag – for eksempel at elnettet igen skal være fællesejet og styret – er vedtaget, hvis det ikke har været modsagt i 1 måned. (En modsigelse er kun gældende, når den kan påvise at forslaget ikke er i overensstemmelse med det allerede vedtagne grundlag)
- At genoptage en del af det allerede vedtagne grundlag for at ændre, eller slette det, kræver aktiv tilkendegivelse fra minimum xx % af de aktuelt tilmeldte.
- Deltagere vælger selv om de vil danne grupper. - Talspersoner kan vælges og udskiftes.
- Ingen kan være talsperson uden at være valgt.
- Alle støtter opfordres enkeltvis og i grupper til at sprede oplysning og viden, tale med folk omkring sig og diskutere grundlag og nye ideer.
- Over e-mail adresser og SMS kæder organiserer vi fælles handlinger og tilkendegivelser i offentligheden.

 


 
Tekster i tilmelding:

Første skridt:
Vi skal vise, hvor mange, der er ønsker, at vi skal leve i et bæredygtigt samfund.
Enhver kan give dette tilkende, uanset hvor lidt overskud de har i dag, eller hvor magtesløse eller pessimistiske de end føler sig.

Du kan gøre det lige her – (eller du kan printe denne side og sende den til:
Den Samlede Stemme, Pile Alle’ 43, 2000 Frederiksberg.)

 

 


Jeg ønsker at vores samfund og fremtid skal basere sig på følgende grundlag:

 1. Hele vores planet Jorden er vores fælles livsgrundlag – luften, jorden, vandet og alt hvad den indeholder af liv – er fælles anliggende og ansvar.
  Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.
 2. Alt i samfundet som vi har skabt og har fælles gavn af – energi-net, transport-net, samfundets bygninger, institutioner, pengevæsen og så videre – er fælles anliggende og ansvar.
  Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.
 3. Alt hvad hver enkelt skaber i de fælles rammer – sit livsindhold, sin bolig, sin indsats – er et individuelt anliggende.
  Det forholder og skaber den enkelte på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, så det sker uden at begrænse andres muligheder for livsudfoldelse og i overensstemmelse med bæredygtig adfærd overfor alt, hvad der er fælles med andre.

Navn:      _____________________________________
 
E-Mail      _____________________________________

Adresse:  _____________________________________

Postnummer/ by:    ________________________________

Telefon :  ______________

Ønsker du kontakt med andre deltagere med samme postnummer ? Sæt kryds _____


                                                                 SEND

Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.
(men de er nødvendige for at gøre optællingen troværdig)
Ingen oplysninger bliver offentliggjort, gengivet eller videregivet på nogen som helst måde, med mindre du skriftligt ønsker dette.

Når vi har modtaget din tilmelding om at være med, vil du modtage en svar-mail med et tilmeldingsnummer.
Svar-mailen har et link du skal klikke på for at bekræftige at det er din mail - så opnår vi, at det er virkelige enkeltpersoner der taler med samlet stemme.

Dit tilmeldingsnummer + din e-mail adresse er din frie adgang (dit log-in) til:

 1. Din personlige side, hvor du kan vælge et andet password og opdatere dine data og afkrydse, hvis du er interesseret i at danne en lokal grupe.
 2. at skrive kommentarer
 3. at indsende viden materiale og beskrivelser af inspirerende indsatse.
 4. at deltage i alle meningsudvekslinger, diskussioner og bloks
 5. og i det hele taget være med i beslutninger af hvad vi mere konkret mener skal med som del af det fælles grundlag

  WebBasen er det aktive forum for alle, der står bag det fælles grundlag.

  På forsiden følger en tæller med i, hvor mange der slutter sig til de fælles ønsker.
  I takt med antallet stiger styrken af Den Samlede Stemme for Bæredygtighed.
  Du kan tale med andre, der er enige – og opfordre dem til at være med !

  Du kan nøjes med at følge med i, hvad der sker, - eller du kan deltage så meget som du har overskud til.