ECOVOTE.EU/DK Vores samlede stemmer bag bæredygtighed
Sitemap
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte -
lige nu
37.674 Min side
Log ind
Send vennerne en opfordring til at deltage: Sitemap
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Bidrag
 

Sideoversigt - som link

 
Mål   Midler - skridt på vejen  
00-vedtaget grundlag 0001-bæredygtighedens grundprincipper    
  0002-sum af løbende vedtagelse    

01-Land 0101-dyrket areal 010101-afgrøder  
    010102-dyrehold og -produktion 01010201-Grise
      01010202-Køer
      01010203-Høns
      01010204-Får og geder
      01010205-Mink
      01010206-bier
      01010207-Hunde og katte
      01010208-Vilde dyr i opdræt
    010103-øko-landbrug  
    010104-industri-landbrug  
  0102-udenfor drift 010201-skove  
    010202-fredede  
    010203-øvrige (marsk,bjerge,ørkner)  
  0103-menneskebrug 010301-boliger & byer  
    010302-transportnet  
    010303-Fælles installationer og bygninger  
       

02-vand 0201-havene 020101-fiskeri 02010101-kystfiskeri
  01010102-Danske farvande
  01010102-EU farvande
  01010102-Globalt fiskeri
  020102-forurening
  0202-Søer og vandløb 020201-fiskeri
  020202-forurening
  0203-grundvand / drikkevand

03-luft og klima 0301-CO2 / methan (Udbygges med hele klimadebatten)  
  0302-opvarmning -energiforbrug    
       
  0304-luftforurening    

04-dyr og planter      
       

05-mennesker 0501-lighed/retfærdighed    
  0502-forbrug/øko-fodaftryk    
  0503-befolkningsantal    
  0504-sundhed og sygdomme    
  0505-det enkelte menneske 050401-værdier /normer/ livsindhold  
    050402-boligforhold  
    050403-indsats og arbejde  
  0506-det sociale menneske 050501-samarbejde, fællesksab, glæde  

06-samfund 0601-fysisk 060101-energiforsyning 06010101-vedvarende energi
      06010102-fossil og anden energi
    060102-transportnet 06010201-induviduel transport
      06010202-fælles transportnet
    060103-samfundets bygninger  
    060104-råstof omsætning  
    060105-produktion og fremstilling  
    060106-affald og genanvendelse  
  0602-administrativt 060201-demokratiske institutioner  
    060202-lovgivning og regler 06020201-samfundsmæssige eksperimenter
    060203-skoler og uddannelse  
    060204-økonomi og fordeling  

07-inspirationer 07A-bæredygtigheds eksempler (alle kodet med emnerelevans)  
  07B-links til organisationer og grupper    
  07C-data samling med kildehenvisninger (med søgefunktion) (opdelt som 01-06) Hver data har 1 liniers overskrift.
  07D-artikler, og medieklip   Hver har 1 linies beskrivelse
  07E-Citater   Hver har 1 linies beskrivelse
  07F-Bøger, film og musik   Hver har 1 linies beskrivelse
  07G-You-Yube/ Facebook/ twitter etc.   Hver har 1 linies beskrivelse
  07H-Vores økonomi, regnskab og støtte   Hver har 1 linies beskrivelse

08-Hvad kan jeg gøre ?      
       

09-tilmelding side      


10-Hvordan jeg deltager 1001-deltag i debatten    
  1002-stil forslag    
  1003-læg nye data ind    
  1004-læg materiale/ inspirationer ind    
  1005-Hvordag tager jeg et nyt delemne op ? Få oprette et nyt område/ emne. Eks.: Om bier, beskriv betydning, problemer og hvad der kan gøres.
    Stil forslag, diskuter indlæg etc.  
  1006-Følg diskussionerne og kommenter, hvis du ikke er enig.    

11-FAQ Hvem står bag ?    
  Hvordan kan dette internet fællesskab udvikle sig ?    
  Hvad skal det føre til ?    
  Hvordan bliver nyt fælles grundlag gyldugt/ vedtaget ?    
  Jeg er i miljøgruppe/ organisation    
  Lave lokal diskussions gruppe ?    
  Hvad er en emneredaktør, og hvem kan blive det ?    
  Er der bestyrelse, repræsentanter og sådan noget ?    

12-om denne site 1201 Baggrunden og meningen med denne site.    
  1202 Hvordan fungerer afstemninger ?    
       

13-Send bidrag Hvordan man fivilligt kan støtte uafhængigheden    
  Hvem "ejer" indsamling - hvad sker der
med et overskud ?
Vi opretter en fælles fond, der støtter bæredygtighed i praksis - efter deltagernes forslag og enighed.  
  Regnskab Bringes løbende, så alle kan følge med.