Løbende debat

Samling af modtagne emneindlæg i løbende debat - nyeste øverst.

 

Nyt debatindlæg
(Tekstfelt og send funktion)

(Almindelig debat blok)

Medier om emnet - artikler, film, foto

 

Forslag til debat

Opsamling af forslag til enighed om middel mod bæredygtighed.
Indsendte forslag med nyeste øverst.

Hvert forslag kan udbygges med varianter/ ændringsforslag

Ved hvert forslag en støtteafkrydsning og løbende optællings tal for antal støtter.
Når der er 100 støtter, flyttes forslaget til feltet nedenunder.

SE OGSÅ

Formuler forslag til enighed om middel mod bæredygtighed.
Eller ændringsforslag til et.

Tekstrubrik, valg af, om det er et nyt, eller det er et ændringsforslag og en send-funktion.

Data samling om emnet

Forslag under godkendelse som del af fælles grundlag

Forslag, der har opnået 100 støtter - ældste øverst.
Når forslaget har haft 100 flere støtter end protester i 2 måneder, flyttes forslaget til feltet for besluttede holdninger/ midler nedenunder.

Ved hvert forslag:
- en afkrydsning for støtte og løbende optælling heraf
- en afkrydsning for modstand og løbende optælling heraf

SE OGSÅ

Formuler en protest, der

 

Links samling til emnet

Forslag, der er godkendt og derfor indgår i fællesgrundlaget.

Samling af de forslag, der nu er godkendt som udbygninger af det fælles grundlag.
Disse udbygninger kopieres til side 00 - det grundlag, vi er enige om.

Ved hver godkendte del af fællesgrundlaget:
- en afkrydsning, der markerer, at man ønsker at tage forslaget op til nyvurdering.
Løbende optælling af hvor mange, der ønsker dette.
Når 500 enkeltdeltagere står bag ønsket om revurdering
flyttes forslaget "op" som "Forslag til debat".

 

Indsend baggrundsmateriale.

Valg/ afkrydsning om det er til medier/ data eller links

Tekstfelt og mulighed for vedheftning af pdf fil.