ECOVOTE.EU De samlede stemmer for bæredygtighed
Den nødvendige styrke til forandring
Søg
FAQ Deltag
Tilmeldte lige nu 37.674 Min side
Log ind
Send vennerne en opfordring til at deltage: Sitemap
Enighed om Om Land Om Vand Om Luft Dyr og Planter Mennesker Samfund Inspirationer FAQ Vores økonomi
Yes we can - Yes we must - Yes we will
Dette aktive internetForum gør det for første gang muligt:

Din mening og din deltagelse vil få afgørende og direkte betydning for vores og vores børns fælles fremtid.

På ECOVOTE.EU kan vi som enkelte mennesker - direkte og med hver vores politiske, ideologiske eller religiøse opfattelse - ud fra vores hjerte - finde frem til hvad vi helt konkret kan blive enige om skal til for at muliggøres et godt liv i fremtiden -
i en bæredygtig verden.

Her bestemmer kun deltagerne - og alle kan deltage ved blot at tilmelde sig - og dermed siger, at man støtter det er enighed om på ECOVOTE.eu
Tilmeldingen er det afgørende for den samlede styrke - Derefter kan du nøjes med at følge med i diskussionerne om hvilke byggesten af enighed, der skal til for at nå målene og hvordan de udvikler sig.

Alt efter hvad du selv har lyst og overskud til, kan du deltage i udviklingen af enighed om forskellige delmål, tage nye områder op, indsende oplysninger, data og artikler.
Enhver deltagelse har betydning for opbygningen af den fælles viden, omfanget af enigheden og den fælles styrke.
Ønsker du et bæredygtigt liv i en bæredygtig fremtid ?
&

Vil du være med til direkte at bestemme hvordan den fremtid skal indrettes ?

Så har du muligheden - NU

Tilmeld dig, tag stilling og stem her

Find igangværende debatter under hvert emne

Find baggrundsviden, data, artikler, bøger, film m.v. her

Danmark er "førende" i økologisk belastning af naturen !

Danmark er det mest ressouceforbrugende land i den vestlige verden - og nr. 3 i hele verden,
kun olielandene Qatar og de Arabiske Emirater bruger mere.

WWF Living Planet Report 2010

Hvis alle havde et forbrug som danskerne, vil verdens befolkning bruge for, hvad der svarer til over 4 jordkloder.
Gitte Seberg, Generalsekretær for WWF i Danmark

Danskerne er verdens mest kødspisende folk, 145 kg hver om året - 20 kg mere end amerikanerne.
Over 80 % af vores landbrugsjord bruges til dyrefoder - og vi importerer masser af foder fra andre landes landbrugs- og skovarealer.Flertallet af danskerne (58 %) ønsker en bæredygtig udvikling.


Styrken af disse ønsker komme bare ikke til udtryk nogen steder.
Med ECOstemmer.dk kan vi samle styrken, vise hvor mange, der står bag, samle vores viden, hjælpe hinanden og arbejde med noget meningsfuldt.
Det er de positive menneskers holdninger og meninger - på tværs af alle politiske og religiøse skel.

Hej Carsten,
Jeg så oplæsningen som en mulighed for at spørge om du vil være med til at udvikle/ formulere denne platform for vores fælles ansvar - for livet opg børnene.
Jeg spørger, fordi du har formuleret det meget touching engang i et interview.

Foreløbig er denne site en "notesblok", hvis funktionalitet, vi søger at finde midler til.

Send en mail til den adresse, jeg gav dig, hvis du kan mobiliseres - selv lidt er godt.

Hvad er meningen med ECOVOTE.dk ?

Rigtig mange ønsker at kunne leve med visheden om at leve i en sund og bæredygtig verden - og en del deltager i alle mulige grupper og organisationer med forskellige sider af samme ansvarlighed - men ingen er klar over, hvor mange, der i virkeligheden har det sådan - og det forhindre en fælles gennemslagskraft.

Meningen med ECOVOTE.dk er 3-delt:

For det første at vise hvor mange, der har fælles ønsker - og derved give vores repræsentanter tryghed til at handle.

Dette vigtige, første skridt kræver, at vi hver for sig skriver os på listen som deltager - og foreslår dem vi kender at gøre det samme.


For det andet at samle, efterlyse indsende så meget relevant og betydningsfuld viden som muligt - og kunne diskutere den for at forstå dens mulige konsekvenser.

For det tredie
at have et sted, hvor vi kan stille forslag til mål og midler, diskutere dem og ændre dem til der ikke er flere kommentarer.
Når et forslag så er blevet så godt, at det har stået urørt i 1 måned er det et udtryk for enighed - og forslaget indgår i vores fælles grundlag.
På den måde kan et stadig tydeligere og alsidigt billede af et bæredygtigt liv og fremtid danne sig - for os selv og i vores omgivelser.
Med konkrete mål og hvordan vi kan nå dem.

 
Egentligt er det enkelt:


Bæredygtighed er en nødvendighed - for
Jorden er frit svævende i rummet som et rumskib.

Vækst uden grænser i materielt forbrug, i energiforbrug og i befolkningstal er en simpel umulighed.

Den udvikling vi er i gang med og de ødelæggelser, den medfører ødelægger livet for vores efterkommere og
nutidens fattige.

Jo før vi ser det i øjnene, jo mindre når vi at ødelægge for os selv og de kommende generationer.

Aldrig før har de levende været så uansvarlige for deres egne børns fremtid.

Vi kan være uenige om meget. Nu er der brug for i stedet - og i et direkte samarbejde - at finde ud af, hvad vi kan blive enige om skal til for at opnå et bæredygtigt Danmark i en bæredygtig verden.

 
Det grundlag vi starter på er også enkelt:
 
  1. Hele vores planet Jorden er vores fælles livsgrundlag – luften, jorden, vandet og alt hvad den indeholder af liv – er fælles anliggende og ansvar.
    Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.

  2. Alt i samfundet som vi har skabt og har fælles gavn af – energi-net, transport-net, samfundets bygninger, institutioner, pengevæsen og så videre – er fælles anliggende og ansvar.
    Det forholder vi os sammen til på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, der giver hver enkelt størst mulig livsudfoldelse.

  3. Alt hvad hver enkelt skaber i de fælles rammer – sit livsindhold, sin bolig, sin indsats – er et individuelt anliggende.
    Det forholder og skaber den enkelte på et bæredygtigt grundlag – og på en måde, så det sker uden at begrænse andres muligheder for livsudfoldelse og i overensstemmelse med bæredygtig adfærd overfor alt, hvad der er fælles med andre.Vi har den nødvendige styrke til forandring når mange nok viser at de har fælles drømme og ønsker for fremtiden.

Men alene kan man med god grund føle sig afmægtig overfor de problemer der tårner sig op alle steder.

Det er lige før vi har glemt glæden ved at gøre noget meningsfuldt sammen med andre.

Det giver internettet og her mulighed for og frihed til at bestemme hvor aktive vi kan være og hvornår.


 


Vi ser, at vores politikere gang på gang justerer og lapper på den udvikling, der forårsager problemerne, men uden styrke til at ændre på de grundlæggende forhold.

Af angst for at miste stemmer tør de ikke handle ud fra andet end små aktuelle spørgsmål.
Og det selv om de fleste af dem nok inderst inde ved, at bæredygtighed på alle områder er en nødvendighed.

Politikerne har brug for at vide, hvad de har vores opbakning til, før de tør handle.
Det kan også give dem mening, og reel glæde ved at blive vores repræsentanter igen.

(I stedet for at vi er "deres" vælgere)

Med sådanne politikere i hvert land, kan landene endelig arbejde sammen til fælles bedste for Jorden.
Og det vil give alle internationale organisationer reel mening bag de gode intentioner de taler så fint om.


Direkte link til sider er er udkast på:
- alle er enige om...
- om bier
- inspirationer
- tilmelding
- start
- Links samling
- Sitemap
 
Server funktioner:
- tælleren viser løbende tilmeldinger
- i denne spalte kan forslag, der er ved at være enighed om vises.
 
 

Mulige domainer:
www.kunvikan.dk
ecovote.dk og .eu

ecostemmer.dk

 


 

Layout-inspirationer:
NOAH

 

 

Link til server krav til:

1. Startside
2. Hver emneside

3. Hver data-/ inspirationsside
4. Tilmeldingsside
5. Personlige side
6. Navigationsbjælker

Specielle elementer:

a.. Afstemningsenhed

b. Indsend materiale.